เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ / นักขัตฤกษ์
Animal Top
logo
ทุ่งแสนกวาง
ทุ่งแสนกวาง
ไฮไลท์สัตว์เด่น
ไฮไลท์สัตว์เด่น
สวนน้ำ
สวนน้ำ
โครงการนำนักเรียน เข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
โครงการนำนักเรียน
เข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
จองที่พักออนไลน์
จองห้องพัก
ผังผู้บริหาร

 

นายธนชน  เคนสิงห์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายภาสกร  อรสูญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

 xxxx xxxxxxx

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายสัตวแพทย์วชิราวิทย์  สมสา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

ว่าที่ รต. สรรพสิทธิ์  วันเปลี่ยนสี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายสัตวแพทย์ชวิน  ไชยสงคราม

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์

นางพิพาวดี  กิตติคุณ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นางธนพร  พุทธรังษี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสิทธิพร  กาศสาริกรรม

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

 

ภาพประทับใจจากนักท่องเที่ยว
From Visitor
ส่งภาพประทับใจของท่านได้ที่ khonkaenzoo@gmail.com