เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ / นักขัตฤกษ์
Animal Top
logo
ทุ่งแสนกวาง
ทุ่งแสนกวาง
ไฮไลท์สัตว์เด่น
ไฮไลท์สัตว์เด่น
สวนน้ำ
สวนน้ำ
โครงการนำนักเรียน เข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
โครงการนำนักเรียน
เข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
จองที่พักออนไลน์
จองห้องพัก
ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นางบุญนาค พงษ์ภมร

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายทวีศักดิ์ บุญเรือง

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

นางจงกลนี แก้วสด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางปาริชาติ ทัพภะสุต

ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

นายกาญจน์ชัย แสนวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย

นางสิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอภิเดช สิงหเสนี

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

นายสุเมธ กมลนรนาถ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

นายสุริยา แสงพงศ์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายนิพนธ์  วิชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

นายวันชัย ตันวัฒนะ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายวันชัย สวาสุ

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

 

     

 

ภาพประทับใจจากนักท่องเที่ยว
From Visitor
ส่งภาพประทับใจของท่านได้ที่ khonkaenzoo@gmail.com