เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ / นักขัตฤกษ์
Animal Top
logo
ทุ่งแสนกวาง
ทุ่งแสนกวาง
ไฮไลท์สัตว์เด่น
ไฮไลท์สัตว์เด่น
สวนน้ำ
สวนน้ำ
โครงการนำนักเรียน เข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
โครงการนำนักเรียน
เข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
จองที่พักออนไลน์
จองห้องพัก

 

 

 
     
     

ความเป็นมาสวนสัตว์ขอนแก่น

          ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์วิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก ฟื้นฟูระบบนิเวศตามแนวคิดป่ากับชุมชนความร่วมมือจากการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน 4 แห่ง ได้แก่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

          สวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น  50  กิโลเมตร  บนพื้นที่  3,338  ไร่  จัดภูมิทัศน์ในลักษณะอุทยานสัตว์ป่า  เพื่อให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน  ในการพิทักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  มีส่วนจัดแสดงสัตว์  อาทิ  กวาง  เก้งเผือก  อูฐ  เสือโคร่ง  อุรังอุตัง  เสือขาว  สิงโต  ความมีเสน่ห์ของธรรมชาติที่แสนมหัศจรรย์บนภูเขาสวนกวาง  สะพานลอยฟ้า  “Sky  Walk” และชมสัตว์โซนแอฟริกา  ในระดับสูง  ผาเรียงหนึ่ง  ทุ่งหญ้าหลังเขา  ใกล้ชิดธรรมชาติ  และสัมผัสไอหมอก  อย่างใกล้ชิด  มีบริการบ้านพักตอไม้  ห้องประชุมสัมมนา  อาคารนันทนาการ  ค่ายพักแรม   มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศเดิมของป่าไม้และ สัตว์ป่า ทั้งนี้ให้แนวความคิดในการเป็นป่ากับชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคนอยู่กับป่า  การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจากสวนสัตว์ขอนแก่น ไปยังนครเวียงจันทร์ หลวงพระบาง ประเทศเวียดนาม เป็นการนำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย พร้อมทำให้เป็น LANDMARK แห่งภาคอีสาน

        

ภาพประทับใจจากนักท่องเที่ยว
From Visitor
ส่งภาพประทับใจของท่านได้ที่ khonkaenzoo@gmail.com